TUTTOWRESTLING HOMEPAGE
USERNAME PASSWORD     RICORDAMI REGISTRATI
 
 20.1 Wrestling Cafe
 19.1 WWE Planet
 19.1 Impact Wrestling Report
 18.1 WWE Smackdown Report
 17.1 Back to the Future
 18.1 WWE NXT Report
 17.1 WWE NXT UK Report
 
 


 
 
 

Risultati della quinta giornata del G1 Climax 2019


18/07/2019 18:59:43 by Stefano Tateo
 
[Indietro]

NJPW Di seguito vi riportiamo i risultati completi della quinta giornata dell'edizione 2019 del G1 Climax, la terza con protagonisti gli incontri del blocco A, svoltasi questa mattina presso la Korakuen Hall di Tokyo:

Jon Moxley & Shota Umino battono Tomohiro Ishii & Yuya Uemura tramite schienamento di Umino su Uemura

Hirooki Goto, YOSHI-HASHI & Jeff Cobb battono Juice Robinson, Toa Henare & Yota Tsuji tramite sottomissione di YOSHI-HASHI su Tsuji

Chase Owens, Jay White & Yujiro Takahashi battono Ren Narita, Tomoaki Honma & Toru Yano tramite schienamento di Owens su Narita

Minoru Suzuki, Taichi & Yoshinobu Kanemaru battono BUSHI, Shingo Takagi & Tetsuya Naito tramite schienamento di Suzuki su BUSHI


Blocco A

KENTA (6 pt.) batte Lance Archer (4 pt.) tramite sottomissione

EVIL (4 pt.) batte SANADA (2 pt.) tramite schienamento

Kazuchika Okada (6 pt.) batte Bad Luck Fale (2 pt.) tramite schienamento

Hiroshi Tanahashi (2 pt.) batte Zack Sabre Jr. (0 pt.) tramite schienamento

Kota Ibushi (2 pt.) batte Will Ospreay (2 pt.) tramite schienamento